Tase

Pysyvät vastaavat

Vaihtuvat vastaavat

Oma pääoma

Vieras pääoma

VuosiLiikevaihto yhteensä,
lakisääteinen ja TSV, %
Liikevaihto yhteensä,
markkinaehtoisen osuus, %
202198,051,95
202297,592,41
202394,595,41

Käsittely- ym. maksujen ja tulojen jakoperusteena on käytetty sisään tulevia jätemääriä, jotka tallennetaan punnituksen yhteydessä vaakasovellukseen. Alkuperätiedot on tallennettu sovelluksen tuotetietoihin ja lisätään vaa’alla. Siten tulot voidaan ryhmitellä markkinaehtoiseen, lakisääteiseen ja toissijaisen vastuun toimintaan. Hallinnon kustannukset on vyörytetty kohdekustannuspaikoille, jonka jälkeen kustannukset on jaettu toimintoihin jätemääriin perustuvien tulojen suhteessa kustannuspaikkakohtaisesti. Poistot ja korkotuotot ja -kulut on jaettu sisään tulevien jätemäärien mukaan vuositasolla. Vertailulukuna on käytetty liikevaihtoa ilman muita tuottoja. Toiminnan kustannukset on mahdollisimman pitkälle kohdistettu suoraan joko lakisääteiseen, toissijaisen vastuun tai markkinaehtoiseen toimintaan.