Hallitus ja johtoryhmä

Kiertokaari Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa, joka yhtiöjärjestyksen mukaan on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavassa yhtiökokouksessa.

Kiertokaaren hallitus (vasemmalta oikealle): hallituksen jäsen Lauri Mikkonen, vähemmistöomistajien yhteinen edustaja, Kempeleen kunnan kunnallistekniikkapäällikkö Paula Kettunen, enemmistöomistajan Oulun kaupungin edustaja, hallintolakimies Jukka Lampén, hallituksen puheenjohtaja Janne Koskela ja hallituksen jäsen Kati Jurkko.

Kiertokaaren johtoryhmä koostuu toimitusjohtajasta, käyttöpäälliköstä sekä tiimien esihenkilöistä. Vasemmalta oikealle: käyttöpäällikkö Markku Heinonen, toimitusjohtaja Sami Hirvonen, logistiikkapäällikkö Veli-Pekka Pyörälä, ympäristöpäällikkö Helmi Riihimäki, kiertotalouspäällikkö Antero Kiljunen, talouspäällikkö Päivi Holappa ja tekninen johtaja Jari Kangasniemi.