Vastuullisuus

Vastuullisuus toteutuu konkreettisesti toiminnan läpinäkyvyydessä, ympäristövaikutusten mittaamisessa ja vähentämisessä sekä työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamisessa.

Vastuullisuus näkyy myös siten, että käytämme puolet tuloksestamme toimintaamme kehittäviin investointeihin, joilla on yhteiskunnallista vaikutusta. Sen ansiosta saamme käyttää Suomalaisen Työn liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä.

Käytämme puolet tuloksestamme investointeihin, joilla on yhteiskunnallista vaikutusta.

Toimintaamme ohjaavat

  • ympäristölupa ja lakisääteiset vaatimukset
  • sertifioitu toimintajärjestelmä.

Toimintajärjestelmä sisältää työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän (ISO 45001), ympäristöjärjestelmän (ISO 14001) sekä laadunhallintajärjestelmän (ISO 9001) vaatimukset.

Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta tarjoamalla turvallisen ja toimivan työympäristön suunnitelmallisella toiminnalla. Kiertokaaren työyhteisön kehittämissuunnitelma sisältää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnitelman sekä koulutussuunnitelman.

Henkilöstötoimikunta huolehtii suuntaviivojen luomisesta jokapäiväiseen työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. Toimikunnassa on henkilöstön, työnantajan ja työterveyshuollon edustajat, ja se kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Henkilöstön edustajista koostuva virkistystoimikunta järjestää ja koordinoi henkilöstötapahtumia.

Toimintamme ympäristövaikutuksia ovat:

  • kasvihuonekaasu-­ ja hajupäästöt
  • vesistövaikutukset
  • haittaeläimet
  • roskaantuminen. 

Panostamme erityisesti biokaasun talteenottoon ja kaasun hyödyntämiseen energiana.

Seuraamme tiiviisti Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia ympäristöluvan sekä ELY­-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti.