Vastaanotto- ja käsittelypalvelut

Kiertokaari vastaanottaa materiaaleja yhteensä yhdeksällä jäteasemalla toimialueellaan. Suurin niistä on Ruskon jätekeskus Oulussa. Tuotamme pienjäteasemapalvelut lisäksi Hailuodossa, Iissä, Kempeleessä, Lumijoella, Pudasjärvellä, Siikajoella ja Simossa. Pudasjärvellä on kaksi jäteasemaa. Raahen kaupunki hoitaa jäteasemapalvelunsa itse.

Jäteasemia hoitavat paikalliset yhteistyökumppanit: Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen, Oulun ja Siikajoen 4H-yhdistykset. Lisäksi urakoitsijana Iissä ja Simossa toimi tammi-lokakuussa T:mi Toivo Kerola, ja uutena urakoitsijana aloitti marraskuussa RainBowPine c/o Mika Kerola.

Kaikilla muilla paikkakunnilla paitsi Kempeleessä asiakkaat voivat tuoda jäteasemalle maksullista sekajätettä sekä laajan valikoiman kierrätettäviä jätteitä.

150000

punnitusta

80000

asiakaskäyntiä Oivapisteellä

Ruskon jätekeskuksen autovaaka on yksi Pohjoismaiden vilkkaimmista. Vuonna 2023 sillä punnittiin ajoneuvo yhteensä noin 150 000 kertaa. Vuonna 2023 kaikki maksulliset jätelajit punnittiin, ja asiakkaan maksama jätemaksu määräytyi kuorman painon mukaan.

Ruskon jätekeskuksen Oivapisteellä asioi vuosittain noin 80 000 asiakasta. Toiseksi vilkkain vastaanottopiste on Syklo Oy:n operoima lajitteluareena Lare (n. 65 000 asiakaskäyntiä). Puutarhajätealueella asioitiin noin 46 000 kertaa.

Laajensimme pienjäteasemien aukioloja, mikä kasvatti asiakasmääriä jokaisessa toimipisteessä. Eniten kävijämäärät kasvoivat Iissä (+304), Pudasjärven siirtokuormausasemalla (+168) Lumijoella (+141) ja Hailuodossa (+137 asiakaskäyntiä).


Aloitimme poistotekstiilin keräyksen kokeiluluontoisesti jo kesällä 2022 Ruskon jätekeskuksessa. Vuosien 2022-2023 aikana keräysverkosto laajeni niin, että lähes kaikkiin toimialueemme kuntiin saatiin keräyspiste. Lisäksi teimme yhteistyösopimukset Perämeren jätehuolto Oy:n, Napapiirin Residuum Oy:n ja Lapin jätehuoltokuntayhtymä Lapecon kanssa poistotekstiilin lajittelusta ja toimittamisesta eteenpäin.

Poistotekstiilin lajittelutoiminta laajenikin tämän myötä huomattavasti. Vastaanotimme vuonna 2023 yhteensä noin 200 000 kiloa poistotekstiiliä sekä omalta toimialueeltamme että yhteistyökumppaneiltamme Kemi-Tornion alueelta, Rovaniemen seudulta ja Ylä-Lapista.

Siirsimme lajittelutilat maaliskuussa uuden kierrätyskeskuksen yhteyteen. Siellä lajittelijat käyvät läpi jokaisen poistotekstiilin keräykseen tuodun pussin. Lajittelu työllisti vuoden 2023 aikana noin 10 eri henkilöä.

Vastaanottamastamme poistotekstiilistä ohjautui 21 prosenttia joko kuituerotteluun Lounais-Suomen jätehuollon pilottilinjastolle tai uudelleenkäyttöön. Uudelleenkäytöllä tarkoitamme joko myyntiä tai muuta paikallista hyötykäyttöä. Kuituerotteluun tai uudelleenkäyttöön kelpaamaton materiaali toimitettiin energiahyödyntämiseen.

Olemme pyrkineet hyödyntämään tekstiilejä mahdollisimman paljon paikallisesti sekä yhteistyökumppaneiden kanssa että itse. Olemme tehneet tuotekehitystä, ja valmistaneet materiaaleista esimerkiksi lemmikkien tarvikkeita myyntiin.


Käyttökelpoisen tavaran talteenotto- ja kierrätyskauppakokeilu alkoi Ruskon jätekeskuksessa toukokuussa 2022, ja toiminnot vakiinnutettiin vuoden 2023 aikana. Talteenotto tarkoittaa, että asiakas voi tarjota jätekeskuksen talteenottopisteellä käyttökelpoista tavaraa henkilökunnalle. Otamme myyntiin sopivat tuotteet maksutta vastaan. 

Tavaralahjoituksia otetaan vastaan myös huhtikuussa 2023 avatussa Limingantullin kierrätyskeskuksessa. Liken avaamisen myötä talteen otettavien tavaroiden repertuaaria laajennettiin sähkölaitteisiin ja kodinkoneisiin. Voit lukea lisää Liken toiminnoista täältä.