Toimivat logistiikkapalvelut ovat osa tehokasta materiaalikierrätystä. Vuonna 2023 toiminnassamme kääntyi uusi sivu, kun kuljetusjärjestelmä muuttui valtakunnallisesti.

Biojätteen ja pakkausjätteiden kerääminen taajamien asuinkiinteistöiltä siirtyi jätelakimuutoksen myötä kunnallisten jätehuoltolaitosten vastuulle. Jätekuljetusten järjestäminen on aikaisemmin ollut Kiertokaaren vastuulla ainoastaan Pudasjärvellä, ja muualla toimialueella kiinteistön haltija on valinnut jätteenkuljetusyrityksen.

Kunnan vastuulla olevalla hyötyjätteiden keräilyllä pyritään siihen, että materiaalikierrätys tehostuu ja palvelua voidaan tarjota myös pienimpiin taajamiin. Hyötyjätepalvelun hinnoittelu on myös julkista ja läpinäkyvää.

Muutos astui omistajakunnissamme voimaan porrastetusti heinä-syyskuussa 2023. Uusien urakka-alueiden määrä ja koko pyrittiin optimoimaan yhdessä alueen urakoitsijoiden kanssa. Kuljetushankintaa valmisteltiin muun muassa kuljetusurakoitsijoiden kanssa järjestetyillä markkinavuoropuheluilla, joista viimeisin pidettiin 19.1.2023.

Markkinavuoropuhelujen tarkoituksena on kertoa tulevista hankinnoista yrityksille sekä keskustella hankintaan liittyvistä asioista, jotta syntyisi mahdollisimman hyvä lopputulos.

Kiertokaaren hallitus vahvisti kuljetusurakoiden hankintapäätöksen 4.4.2023. Päätöksestä valitti markkinaoikeuteen kaksi jätehuoltoyritystä, jotka eivät kuuluneet kilpailutuksessa voittaneisiin yrityksiin.

Markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi Kiertokaari solmi väliaikaiset sopimukset yhdessä viiden jätehuoltoyrityksen kanssa. Urakoitsijoita ovat Verdis Oy, L&T Ympäristöpalvelut Oy, Haurun Jäteauto Oy, Kempeleen Jätekuljetus Ky ja Iin Jätehuolto Paakkola Oy. Kuljetuskumppanit hoitavat yhteensä 11 eri urakka-aluetta.

Emme saanet valituksesta markkinaoikeuden ratkaisua vuoden 2023 aikana.

Uutena palveluna tarjosimme asiakkaillemme monilokeropalvelua, jonka asiakkuudet siirtyivät meille L&T Ympäristöpalvelut Oy:ltä 1.11.2023.

Monilokeropalvelussa jäteastia on jaettu neljään eri lokeroon, joissa kerättiin vuonna 2023 kiinteistön sekajätettä, kartonkia, paperia ja muovipakkauksia.

Teemme kehitys- ja tutkimustyötä entistä kustannustehokkaampien ja puhtaampien kuljetusten saavuttamiseksi. Kuljetuksissa urakoitsijoilta vaaditaan uusiutuvien polttoaineiden käyttöä, ja reittien sekä astiatyhjennysten optimoinnilla pyritään vähentämään ajettuja kilometrejä.

Uusin kokeilumme on jäteastiat punnitseva jäteauto. Pilotin valmistelut alkoivat vuonna 2023. Kaikkiin Pudasjärven asiakkaiden jäteastioihin asennettiin RFID-tunnisteet, joiden avulla tiedot kiinteistöstä, jätelajista ja jätteen määrästä siirtyvät automaattisesti tietojärjestelmiin.

Samalla voidaan optimoida reitit entistä paremmin ja tarkentaa raportointia niin, että tulevaisuudessa tarkka tieto jätemääristä voi tuoda jopa mahdollisia hyvityksiä asiakkaille.