Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2023 oli Kiertokaaren toiminnan kehityksen kannalta erittäin merkittävä. Suurin toiminnan muutos oli asumisen biojäte- ja pakkausjätekuljetuksien järjestäminen. Toinen suuri tapahtuma oli Likke-kierrätyskeskuksen avaaminen Oulun Limingantulliin.

Jätelain muutoksen vuoksi hyötyjätteiden kuljetusvastuu siirtyi Kiertokaaren vastuulle kaikissa omistajakunnissamme, mikä muutti valtavan paljon toimintaamme. Kuljetusten hankintaprosessi aloitettiin jo vuonna 2022 markkinavuoropuheluilla kuljetusurakoitsijoiden kanssa. Varsinainen kilpailutus toteutettiin alkuvuonna 2023, ja urakat alkoivat asteittain heinäkuusta 2023 alkaen.

Urakoitsijoiksi valikoitui sekä paikallisia että valtakunnallisia toimijoita. Ennen kuin urakat pääsivät alkuun, saimme tiedon, että hankinnasta on valitettu markkinaoikeuteen. Uusien urakoiden aloitus sujui kuitenkin kokonaisuuteen nähden todella hyvin.  Vuoden 2023 loppuun mennessä saimme käytyä läpi monta kehityskohdetta.

Kehitimme toimintaamme vahvasti kohti kiertotalouden kokonaisuutta.

Sami Hirvonen, toimitusjohtaja

Paransimme muun muassa työturvallisuutta vaihtamalla vanhoja jäteastioita uusiin. Kiertokaari tarjoaa asiakkailleen maksullista elinkaaripalvelua, johon kuuluvat pinta-astiatoimitukset, niiden pesut sekä astian vaihto uuteen tarvittaessa.

Kehitimme toimintaamme vahvasti kohti kiertotalouden kokonaisuutta avaamalla huhtikuussa Ouluun kierrätyskeskuksen Liken. Sen toimintoihin liitettiin myös erilliskerätyn poistotekstiilien lajittelu. Vuoden aikana poistotekstiilitoiminta laajentui siten, että lajittelemme lähes koko Pohjois-Suomen poistotekstiilit.

Kierrätyskeskustoiminta sai erittäin hyvän vastaanoton ja asiakkaat löysivät hyvin ostoksille heti alusta alkaen. Jo aikaisemmin avattu Ruskon jätekeskuksen kierrätyskauppa ja talteenottopiste vakiinnuttivat toimintansa.

Tulevaisuuden jätehuoltoa kehitetään koko ajan erilaisilla kehityshankkeilla. Aloimme valmistella Pudasjärvelle pilottia, jossa pintajäteastiat punnitaan tyhjennyksen yhteydessä. Suomessa malli on harvinainen, mutta se on ollut jo pitkään käytössä muun muassa Ruotsissa ja Norjassa. Malli mahdollistaa kiinteistökohtaisen kierrätystiedon keräämisen.

Kiertotalouden kehittämisessä on päästy hyvään alkuun. Jatkossa meidän kaikkien tulee tehdä huomattavasti enemmän töitä tuotteiden ja materiaalien kierrätyksen edistämiseksi. Erityisesti biojätteen lajitteluun ja erilliskeräämiseen tulee panostaa, unohtamatta pakkausjätteiden lajittelua hyötykäyttöön.

Kiitos kuluneesta vuodesta kaikille asiakkaille, omistajille, hallitukselle ja koko henkilökunnalle sekä yhteistyökumppaneille. Yhteistyöllä pystymme saavuttamaan tulevaisuuden tavoitteet.

Kiertotalousterveisin

Toimitusjohtaja, Kiertokaari Oy