kuvassa betonia ja tiiliä.

Materiaalikierrätys
nousuun

Tavoitteenamme on nostaa kierrätysastetta sekä kasvattaa uudelleenkäyttöä pitkäjänteisesti, jotta voimme vastata EU:n kiristyviin kierrätysastetavoitteisiin. Tehostamme jatkuvasti erilaisten materiaalien erillisvastaanottoa, jotta niitä saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Vuonna 2023 aloitimme Ruskon jätekeskuksessa puhtaan kipsilevyn sekä muovipakkausten erillisvastaanoton ja hyödynsimme puutarhajätettä kasvualustatuotannossa.

Saimme nostettua vuonna 2023 vastaanottamamme yhdyskuntajätteen eli asumisessa syntyvän jätteen materiaalikierrätysasteen 28,1 prosenttiin (23,7 % v. 2022). Loput toimitettiin energiahyödynnettäväksi tai esimerkiksi maarakennukseen. Loppusijoitimme niin vähäisen määrän jätettä, että luku on likimain nolla.

Kierrätysastetta kohensivat myös Limingantullin Kierrätyskeskus Liken toiminnot sekä kierrätyskauppatoiminta Ruskon jätekeskuksessa.

Otimme vastaan vuonna 2023 yhteensä 225 116 tonnia erilaisia materiaaleja, mikä on 9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022. Yhdyskuntajätteen osuus oli 89 314tonnia.

Kiertokaaren vastaanottamat materiaalit: 174852 tonnia v. 2020, 198777 tonnia v. 2021, 248574 tonnia v. 2022 ja 225 116 tonnia v. 2023.