Hyvä hallintotapa ja taloudellinen vastuu

Kiertokaari noudattaa Oulun kaupungin tytäryhtiönä Oulun kaupunginhallituksen päättämää ”Hyvä hallinto ja johtamistapa” -ohjetta sekä kaupunginvaltuuston päättämiä Konserniohjeita. Ohjeilla varmistetaan, että tytäryhtiöissä toteutuvat

  • terveet liikeperiaatteet
  • riittävä avoimuus
  • tulostietojen oikeellisuus
  • asianmukainen sisäinen valvonta
  • riskienhallinta ja se, että kaupungin omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti konsernin kokonaisetu turvaten. 

Sertifioidun toimintajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen on osa Kiertokaaren strategian toteuttamista. Toiminnan suunnittelu, toteutus, seuranta ja arviointi sisältää mm. riskien arviointia, vuosittaisia auditointeja sekä säännöllisesti toteutettavat johdon katselmukset.

Yhteiskunnallinen yritys -logo
Bureau Veritas -logo