Ympäristövastuu

Ruskon jätekeskuksen ympäristöluvan muutoshakemuksen käsittely etenee, ja odotamme lupapäätöstä vuoden 2024 aikana. Hakemus sisältää muun muassa päivityksiä jätekeskuksessa vastaanotettaviin jätteisiin, pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn sekä kompostointi- ja kasvualustatuotannon jatkamiseen vuonna 2023 päättyneen koetoiminnan jälkeen.  

Toimimme ympäristölupamme mukaisesti, ja raportoimme ympäristötarkkailun tulokset vuosittain. Otamme vastuullisuustyössä huomioon kunnan vastuulle kuuluvaa jätehuoltoa ohjaavat lait, asetukset ja määräykset. 

Tuotamme itse sähkömme ja lämpömme, toimitamme biokaasua teollisuuteen ja tuotamme biokaasusta liikennepolttoainetta. Kiertokaarella on omassa käytössä biokaasukäyttöisiä henkilöautoja sekä kaksi biokaasukäyttöistä kuorma-autoa. Työkoneissa käytämme uusiutuvaa polttoainetta.

Työntekijä sähköpakettiautossa.

Lisäksi käytössämme on sähköpakettiauto sekä kaksi sähkökäyttöistä pyöräkonetta.

 

Biokaasun hyödyntämisellä vähennettiin kasvihuonekaasupäästöjä 8000 tonnia.

Laajensimme aurinkovoimalaa vaaka- ja miehistörakennuksen laajennuksen yhteydessä. Aurinkovoimalan tuotantoarvio on 86 MWh vuodessa. Lisäksi toteutimme sähköautojen lataukseen 10 tehokasta latauspistettä. Aiempi aurinkovoimala on ollut käytössä Ruskon jätekeskuksessa vuodesta 2019 alkaen.

Tuotimme sähköä biokaasulla 1287 MWh (v. 2022: 1559 MWh ja v. 2021: 1507), lämpöä 1220 MWh (v. 2022: 1114 MWh ja v. 2021 1502 MWh). Aurinkopaneeleilla tuotimme sähköä 45 MWh sekä vuonna 2023 että 2022 (v. 2021: 48 MWh).

Seuraamme jatkuvasti tunnuslukuja esimerkiksi jätemäärissä, biokaasun laadussa ja määrässä sekä energiankulutuksessa.

Vesiensuojeluun tähtäävä Ruskon jätekeskuksen vesistötarkkailu sisältää 15 pohjavesien, kolme pintavesien sekä kuusi jäte- ja suotovesien tarkkailupistettä. 

Ruskon jätekeskuksen loppusijoitusalueilta sekä käsittely- ja varastokentiltä kerättyjä vesiä toimitimme Taskilan jätevedenpuhdistamolle 191 300 kuutiota vuonna 2023. 

191300 m3

Viemäröitävät vedet

24

Vesistötarkkailun pisteitä

30

Raportoidut ympäristöhavainnot ja häiriötilanteet

Kirjaamme ja käsittelemme kaikki ympäristöhavainnot ja häiriötilanteet, kuten esimerkiksi mahdolliset hajuhaitat. Poikkeamatilanteet raportoidaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle häiriöilmoituksina.