Henkilöstön hyvinvointi ja sosiaalinen vastuu

Kiertokaaren henkilöstömäärä on kasvanut voimakkaasti: se oli vuoden 2023 lopulla 84 henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 36 henkilöä. Määräaikaisessa työsuhteessa oli tuolloin 48 henkilöä, joista 14 oli työllistettyjä ja 18 tarvittaessa töihin kutsuttavia (osa-aikaisia). Kesätyöntekijöiksi palkkasimme opiskelijoita. Vuoden aikana kaksi henkilöä opiskeli oppisopimuskoulutuksessa.

Vuonna 2021 työllistimme 31 henkeä (v. 2022: 43).

Henkilökunnan perehdyttäminen ja koulutukset ovat osa työsuojelun toimintaohjelman toteuttamista. Henkilöstön yhteisessä koulutustilaisuudessa oli puhujana Pekka Hyysalo.

Vuoden aikana järjestimme henkilöstö- ja urakoitsijaperehdytysten lisäksi ensiapu-, työturvallisuuskortti-, alkusammutus- ja vaarallisen jätteen koulutuksia.

3,8

Koulutuspäiviä / henkilö

22

Urakoitsijaperehdytyksiä

64

Henkilötyövuodet

Saavutimme tapaturmattomissa päivissä huikean kovan ennätyksen,  1069 päivää ilman poissaoloa aiheuttaneita tapaturmia. Lokakuussa tapahtuneen tapaturman jälkeen aloitimme uuden ennätyksen tavoittelun.

Päivitimme työturvallisuusriskien arviointeja biokaasutoiminnoissa, vaarallisen jätteen asemalla, poistotekstiilin lajittelussa sekä Kiertokaaren jäteasemilla.

Tietojen pohjalta laadimme tehtävittäin turvallisuuskortit, jotka toimivat perehdytyksen ja työohjeistuksen tukena. Syksyllä toteutimme työhygieeniset mittaukset, joista saatuja tietoja hyödynnetään muun muassa työterveyshuollon työpaikkaselvitysten tukena. 

Toimintamme perustana on hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö. Teemme säännöllisesti työhyvinvointikyselyn. Syksyllä 2023 toteutetusta kyselystä saimme hyvän tuloksen: 4 asteikolla 1-5. Tuloksia hyödynnämme työyhteisön tilan seurannassa ja toiminnan kehittämisessä.

Henkilöstöämme osallistui vuoden aikana työterveyshuollon toteuttamaan Digiterveysohjelmaan. Ohjelma sisälsi opastusta ja ohjausta hyvinvoinnin eri osa-­alueilla: liikunnassa, ravinnossa, unessa ja palautumisessa. 

Henkilöstö sai käyttää Smartum-liikunta- ja kulttuurisaldoa sekä hierontaetuutta. Lisäksi meillä on hyvä polkupyöräetu, yhteinen sisäliikuntavuoro ja useita erilaisia virkistystapahtumia vuoden aikana.

Sairauspoissaoloprosentti sekä poissaoloja aiheuttaneiden työtapaturmien määrä on pysynyt pienenä jo pidemmän aikaa.

2020202120222023
Poissaoloja aiheuttaneiden työtapaturmien määrä1001
Sairauspoissaoloprosentti4,14,13,13,7

Parannamme henkilöstön työskentelyolosuhteita. Ruskon jätekeskuksessa sijaitsevan vaaka- ja miehistörakennuksen laajennuksen aloitimme kesällä. Laajennuksen myötä Ruskossa työskentelevä henkilöstö toimii samoissa tiloissa. Laajennus otetaan käyttöön keväällä 2024.