Kuva Oivapisterltä, jossa työntekijät kantavat muoviesineitä keräyslavalle.

Tunnusluvut ja perustiedot

16 M€

Liikevaihto

350000

Tilikauden tulos

36

Vakituinen henkilöstö

285858

Asukkaita toimialueella

Kiertokaarella on kahdeksan omistajakuntaa:

  • Hailuoto
  • Ii
  • Kempele
  • Lumijoki
  • Oulu
  • Pudasjärvi
  • Raahe
  • Siikajoki.

Lisäksi toimialueeseen kuuluu Simon kunta. Suurin omistaja on Oulun kaupunki (91 %).

Kiertokaari järjestää jäteasemapalvelut kaikissa muissa toimialueensa kunnissa paitsi Raahessa. Omistajakunnissaan Kiertokaari vastaa myös bio- ja pakkausjätteiden keräämisestä taajamien asuinkiinteistöiltä.

Edistämme jätteen vähentämistä ja vastaamme lajitteluneuvonnasta sekä kiertotalouskasvatuksesta.

225000 tonnia

Vastaanotettujen jätteiden kokonaismäärä

89000 tonnia

Yhdyskuntajätteen määrä

Otimme vastaan vuonna 2023 yhteensä 225 116 tonnia erilaisia materiaaleja. Määrä laski edellisvuodesta 9 prosenttia.

Nostimme vastaanottamamme yhdyskuntajätteen eli asumisessa syntyvän jätteen materiaalikierrätysasteen 28,1 prosenttiin. Ensimmäistä kertaa luvussa on mukana asuinkiinteistöiltä järjestämämme pakkausjätteiden keräys heinäkuusta 2023 alkaen. Myös Limingantullin Kierrätyskeskus Liken avaaminen nosti kierrätysastettamme.

Vastaanotimme vuoden aikana yhteensä 89 314 tonnia yhdyskuntajätettä, josta hyödynnettiin energiana ja muulla tavoin 71,9 prosenttia. Loppusijoitetun jätteen määrä oli niin pieni, että se jää lähes nollaan prosenttiin.

Kiertokaaren vastaanottaman yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on laskenut vuodesta 2020 lähtien. Vastaanotimme toimialueeltamme 169 kiloa kiinteistöiltä kerättyä sekajätettä asukasta kohden vuonna 2023 (186 kg v. 2022 ja 202 kg v. 2021). Biojätettä vastaanotimme vastaavasti 28 kiloa asukasta kohden (27,8 kg v. 2022 ja 28,6 kg v. 2021).