Kiertokaaren projekti-insinööri pudottaa multaa sormien välistä.

Kehityshankkeet

Tutkimus- ja kehitystyö on merkittävä osa Kiertokaaren toimintaa. Kiertokaaren tutkimus- ja kehitystyötä tehdään tulevaisuutta varten: kehitämme nykyisiä ja rakennamme uusia, kiertotalouden mukaisia toimintoja koko organisaatiolle. 

Työskentelemme aktiivisesti erilaisissa hankkeissa toteuttajina, asiantuntijoina sekä ohjausryhmien jäseninä. Elokuussa 2023 alkoi NOWA-hanke, jossa olemme osatoteuttajana. NOWA on Interreg-hanke, jossa rakennetaan kestävää jätehuoltoa kehittämällä yhteistyötä Suomen, Ruotsin ja Norjan jätehuoltotoimijoiden ja sidosryhmien kesken.  

Kesällä 2022 alkaneessa kansainvälisessä AshCycle-hankkeessa työt jatkuvat. Projektiin osallistuu yhteensä 28 toimijaa, ja siinä pilotoidaan polttojätteestä syntyvää tuhkaa rakentamisessa. Myös AshCyclessä olemme osatoteuttajan roolissa. 

Digitaalisessa kehittämisessä pääsimme hyvään alkuun vuonna 2023. Sähköisen asiakassovelluksen pilottiversio pyörähti loppuvuodesta käyntiin Kierroksia kiertotalouteen -haastekilpailun myötä.  BusinessOulun koordinoiman kiertotalousklusterin järjestämässä kilpailussa etsittiin parhaita tapoja lisätä biojätteen erilliskeräystä erityisesti pientaloalueilla.

Lisäksi ryhdyimme kehittämään jäteasemien itsepalvelua, ja tavoitteena on avata ensimmäinen itsepalveluasema Pudasjärvelle kesällä 2024.  

Teemme aina tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa: tarjoamme harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita opiskelijoille. Vierailemme korkeakouluissa, ja opiskelijaryhmät käyvät vastavuoroisesti tutustumassa toimintoihimme.

Vuoden 2023 aikana saimme päätökseen kasvualustatuotteiden koetoiminnan, joka onnistui erinomaisesti. Koetoiminnan aikana valmistettu kasvualustatuote sopii parhaiten viherrakentamiseen, kuten uuden nurmikon perustamiseen. Olemmekin myyneet kasvualustatuotteita Oulun kaupungille.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa multaa voitaisiin myydä myös kotitalouksiin. Kasvualustatuote valmistetaan jätekeskukseen tuodusta haravointijätteestä ja biojätteen käsittelystä syntyvästä mädätysjäännöksestä.

Kasvualustatuotannon koetoiminta alkoi Ruskon jätekeskuksen laajennusalueella heinäkuussa 2022. Yhteistyökumppaneina koetoiminnassa ovat olleet VRJ Pohjois-Suomi Oy ja Gasum Oy.

Lue lisää kasvualustatuotteiden koetoiminnasta.

Lue lisää Kiertokaaren tutkimus- ja kehittämistyöstä.