Toimimme
kiertotalouden
alustana

Nykyisen loppusijoitusalueen maisemoinnin ensimmäisen vaiheen rakennustyöt valmistuivat, samoin kuin Kiimingin Välimaan vanhan kaatopaikan sulkeminen. 

Kenttien rakentamisessa käytettiin tehokkaasti kierrätysmateriaaleja.

Laajennusalueella olivat vuokralla Oulun Energia / Syklo, GRK Suomi ja Fortum Recycling & Waste. Oulun Energia / Syklo käyttää aluetta kiinteistöjen sekajätteen välivarastointiin silloin, kun jätettä polttavalla Laanilan ekovoimalaitoksella on huoltoseisokkeja.

GRK Suomi käsitteli alueella ekovoimalaitoksella syntyvää kuonaa. Fortum Recycling & Waste ottaa laajennusalueella vastaan metallia ja käsittelee sitä. 

Omistamme Oulun Kiimingin Välimaalta noin 11,4 hehtaarin alueen, jolle etsimme yhteistyökumppania. Tavoitteenamme on, että Välimaalle sijoittuu vuokralle yrityksiä, jotka hyödyntävät sitä erilaisiin kiertotaloushankkeisiin ja jätteenkäsittelyyn, esimerkiksi purkujätteiden ja teollisuuden sivuvirtojen käsittelyyn.

Vuoden 2023 aikana teetimme opinnäytetyön, jonka avulla selvitettiin sopivaa liiketoimintamallia ja jätteiden jatkohyödyntämismahdollisuuksia Välimaalla. Työssä haastateltiin verrokkiyrityksiä ja käytiin ryhmäkeskusteluja potentiaalisten yhteistyökumppanien kanssa.

Opinnäytteen pohjalta ryhdyimme työstämään yhteistyösopimusta kahden yrityksen kanssa, ja tavoitteena on solmia sopimus vuoden 2024 aikana.