Kumppanit ja urakoitsijat

Teemme tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa: niin korkeakoulujen, erilaisten oppilaitosten, tutkimuslaitosten kuin monien yritysten kanssa.

Ydintoiminnoissa eli jätteenkäsittelyssä meillä on kymmeniä yhteistyökumppaneita. Strategisesti tärkeimpiä kumppaneitamme ovat Ruskon jätekeskuksessa toimivat Gasum Oy, Oulun Energian tytäryhtiö Syklo Oy sekä Fortum Recycling & Waste Oy.

Syklo vastaa Ruskon jätekeskuksessa lajitteluareena Laren toiminnasta ja käsittelee Larelle tuotavat lajittelemattomat seka- ja rakennusjätteet. Myös Gasum Oy on vuokralla jätekeskuksessa, ja siltä ostamme biojätteen käsittelypalvelut sekä osan myymästämme biokaasusta.

Toimitamme jäteasemillamme käsiteltäviä jätteitä edelleen jatkokäsittelyyn kymmenille yhteistyökumppaneille ympäri Suomen.

Solmimme tammikuussa 2023 yhteistyösopimuksen Fortum Recycling & Waste Oy:n kanssa vaarallisten jätteiden käsittelystä. Kiertokaari tuottaa ostopalveluna Fortumille vaarallisen jätteen käsittelyn Ruskon jätekeskuksessa.

Yhteistyö Fortumin kanssa on lisännyt osaamista vaarallisten jätteiden käsittelyssä.

Muutos on lisännyt huomattavasti Kiertokaaren henkilöstön osaamista vaarallisten jätteiden käsittelyssä ja tarkentanut sitä koskevia menettelytapoja jätekeskuksessa.

Uusimpia ja entistä tärkeämpiä yhteistyökumppaneitamme ovat hyötyjätekuljetusten alkamisen myötä alueella toimivat jätekuljetusurakoitsijat sekä isännöitsijätoimistot. Pyrimme rakentamaan molempien kanssa vuoropuhelua, joka auttaa meitä kehittämään entistä toimivammat logistiikkapalvelut.

Lisäksi teemme hyvää yhteistyötä muiden suomalaisten jätelaitosten kanssa. Jaamme keskenämme hyviä kokemuksia ja käynnistämme yhteisiä hankkeita. Esimerkiksi viestinnässä on toteutettu yhteisiä kampanjoita sekä koko Suomen laajuisesti että pohjoissuomalaisten jätehuoltoyhtiöiden kesken.